+

TEKNOLOJİ & SERVİSLER

Ar - Ge

FARPLAS, kuruluş yıllarından beri özellikle Türkiye’de ticari araç üreten ana sanayi firmalarına konsept geliştirme dahil tasarım ve ürün geliştirme konularında hizmet vermektedir. Bunun yanı sıra son on yılda binek araç müşterilerinden de tasarım dahil projelerin alınmasıyla birlikte müşterilerinin tamamı için "tam destekli çözüm ortağı” rolünü başarıyla yürütmektedir.


Ar-Ge alanında uzun yılların getirdiği bilgi birikimi ve deneyimimiz, 5746 sayılı kanun ve 31.8.2008 tarihli “AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde incelenerek, 27.04.2009 tarihinden geçerli olmak üzere şirketimize Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmesi uygun görülmüştür.


Çoğunluğu mühendis 70’in üzerinde Ar-Ge personeli ürün geliştirme, proses tasarımı, ileri teknolojiler, ürün mühendisliği ve kalıp geliştirme alanlarında çalışmaktadır.


Ar-Ge ekibi yeni ürün gerçekleştirme sürecinin en mükemmel şekilde tamamlanmasını sağlayacak yeterlilikte bilgi ve deneyime sahip kişilerden oluşmaktadır. İnsan kaynağının yanı sıra gerçekleştirilen faaliyetlerde en doğru ve güvenilir sonuçlara ulaşmayı sağlayacak yazılım (CAD, CAM, CAE) ve donanımlar (hızlı prototipleme makineleri, malzeme ve performans test cihazları) kullanılmaktadır.