+

Politikalarımız

Çevre ve İş Sağlığı Politikamız

Farplas Ailesi olarak, tüm faaliyetlerimizde Çevre Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi gerekliliklerini uygulayarak, çevreyi ve insan sağlığını korumayı ve sürekli iyileştirmeyi hedefliyoruz.


 Bu hedef doğrultusunda;


  • Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve düzenlemelere uymak,
  • Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili risk ve fırsatlarımızı belirleyip, düzenli takip ederek sürekli iyileştirmek,
  • Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak,
  • Atık oluşumunu azaltmak, geri dönüşümü ve geri kazanımı desteklemek,
  • Yeni teknolojileri takip ederek çevreye ve insan sağlığına en az zarar veren hammaddeleri kullanmak,
  • Çevre kirliliğine neden olabilecek etkileri belirleyerek gerekli tedbirleri almak, tasarımdan yaşam döngüsü sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkileri azaltmak,
  •  İş Sağlığı Güvenliği kültürümüzü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir "Sıfır İş Kazası ve Meslek Hastalığı" hedefine ulaşmak,
  • Tüm çalışanlarımızı,  tedarikçilerimizi,  taşeronlarımızı ve toplumu Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği konularında iletişim ve eğitim faaliyetleri ile sürekli bilinçlendirmek temel ilkemizdir.

 Amacımız, geleceğe teslim edebileceğimiz temiz bir çevre bırakmak ve sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmektir.


Farplas 2017 Yılı Çevre ve İş Güvenliği Performans Raporu


Farplas 2017 yılı Çevre ve İş Güvenliği Performans Raporu' nu indirmek için tıklayınız.


ISO 14001 Belgesi

Belgenin PDF haline erişmek için tıklayınız.