+

İK

FARPLAS’lı Olmak

İnsan kaynakları yönetiminde “Fark Yaratan Kariyer” ilkesini esas alırız. Şirketin kurumsal hedefler ve stratejik başarılarında en büyük payın çalışanların olduğuna inanır ve çalışanlarımızı en değerli varlığımız olarak görürüz. FARPLAS olarak, çalışanlarımıza yalnız iç pazara ilişkin geniş bir bakış açısı sunmakla kalmaz, aynı zamanda uluslararası pazarlar hakkında da vizyon kazandırırız.

Uluslararası pazarda var olmanın, bilgiye hızlı erişim ve onun analiziyle mümkün olacağı fikrini benimserken, aynı zamanda da çalışanlarımızın Türk ekonomisi ve otomotiv endüstrisi konularında uzmanlaşmasını sağlar ve destekleriz. 

Çalışanlarımızı, iş ve ticari koşullarda meydana gelebilecek değişimlere karşı bireysel deneyim ve yeteneklerin geliştirilmesi yönünde teşvik ederiz. Bu amaçla düzenlediğimiz kişisel gelişim ve eğitim programları bireysel hedefleri desteklerken, aynı zamanda firmanın iş gelişimine de yardımcı olmaktadır. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren bir firma olarak, değişime büyük önem vermekte ve onun üzerinde yoğunlaşmaktayız. 

FARPLAS olarak biz, bireysel performansın firmanın genel başarısının temeli olduğu düşüncesinden hareket ederek; eğitimin bir yaşam felsefesi olduğuna inanan, küresel gelişmeleri yakından izleyen, yeni fikirlere açık olan, takım çalışmasını seven, yaratıcı ve dinamik olan, toplam kalite anlayışını benimseyen ve firmamızı temsil etmek için gereken birikime sahip olan herkesin aramıza katılmasını arzu ediyoruz. 


İşe Alma ve Yerleştirme

Biz FARPLAS ailesi olarak takım arkadaşlarımızı fark yaratan bir kariyer hedefleyen, geleceğin yöneticisi olma isteğine ve potansiyeline sahip kişiler arasından seçeriz.


FARPLAS’a başvuran kişileri yeteneklerine, tecrübelerine ve işe uygunluğuna göre değerlendiririz.


Kişileri kendilerini en çok geliştirebilecekleri pozisyonlara getirir, onların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak, potansiyellerini en verimli şekilde kullanmalarına yönelik ek sorumluluklar vererek sürekli gelişimi hedefleriz.


İşe alımda yetkinlik bazlı mülakat teknikleri, yabancı dil testlerini kullanır, aşamalı mülakatlar yapar ve gerekli pozisyonlarda kişilik envanteri uygularız.


Özgeçmişleri olumlu bulunan adaylarımızı mülakata katılmak üzere davet ederiz. Başarılı bulunan adaylarımıza, üst yönetim ile tanıştırıp referans kontrolü tamamlandıktan sonra iş teklifimizi  sunarız.


Bize başvuru yapan adaylarımızın başvurularını, mevcut pozisyonlarda değerlendirilememe durumunda başka pozisyonlarda değerlendirilmek üzere veritabanında saklar ve takip ederiz. Tüm adaylarımızı işe alım süreci sonucu ile ilgili bilgilendiririz.


Eğitim ve Gelişim

Çalışma arkadaşlarımızın gelişimini sağlamanın başarıyı yakalama yolunda en önemli etkenlerden biri olduğuna inanıyoruz.


FARPLAS ailesine katılan her arkadaşımız için; ilk günden itibaren gereksinimleri doğrultusunda, gelişim alanlarını destekleyici kişiye özel imkanlar sunuyoruz.


Çalışma arkadaşlarımız her yıl yöneticileri ile birlikte, kendilerinden beklenen tanımlanmış yetkinlik ve uzmanlıklar doğrultusunda, eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını belirliyor ve kendi gelişim planını oluştururlar. Böylelikle her çalışma arkadaşımızın gelişim serüvenini kendileriyle birlikte belirler, takip eder ve yönetiyoruz.


Hem ofis hem de üretim ekiplerimizdeki yöneticilerimize ve yönetici adayı yeteneklerimize yönelik yapılandırdığımız özel gelişim programlarıyla gelişim kültürümüzdeki standardı korumayı hedefliyoruz.  


Teknik uzmanlıklarımızı ve kendimize has bilgi birikimlerimizi kendi eğitmenlerimizle ve örneklerimizle birbirimize aktararak sürekli gelişimi sağlamayı hedefliyoruz. 


Performans Yönetim Sistemi

FARPLAS’ın en önemli hedeflerinden biri yüksek performanslı ve şirketimize değer katabilen çalışanlarla sürekli gelişimi sağlamaktır.


Etkin bir performans yönetim sistemi ile FARPLAS adına başarılması gereken hedefler konusunda ortak bir anlayış yaratırız. Farplas olarak stratejik hedeflerimizi gerçekleştirebilmemiz için; hepimiz aynı yöne doğru odaklanırız ve bu doğrultuda gelişimlerimizi planlarız. Hedeflerimizin gerçekleştirilmesi yönünde gösterdiğimiz çabayı ve elde ettiğimiz başarı düzeyini esas alarak performansımızı yönetir ve ödüllendiririz.


Performans Yönetim Sistemimiz; şirketimizin hedefleriyle, çalışma arkadaşlarımızın bireysel hedeflerini paralel hale getirir, her bir çalışma arkadaşımızın yıllık hedeflerine ulaşabilmesi için sahip olması gereken yetkinlik seviyelerini ve ihtiyaç duyduğu gelişim alanlarını gösterir, böylelikle ödül ve kariyer planlama sistemlerini belirleriz.