+

TEKNOLOJİ & SERVİSLER

Proje Yönetimi

FARPLAS proje yönetimi ekibi farklı araç klasmanları ve ürünleri ile hizmet vermektedir, böylece yeni ürün geliştirme evresi prosedürleri disiplinli ve müşteri odaklı bir şekilde yapılandırılmıştır. Projelerimizin kilit sorumluları, proje tarafları arasındaki iletişimi iyileştirmek amacıyla, projeleri ticari ve teknik tüm yönleriyle yönetmektedir ve iç ekibin FARPLAS’ın tüm imkanlarını sağlaması için gerekli ortamı sağlamaktadır.


Ürünlerin maliyet ve kaliteleri temel olarak dizayn geliştirme aşamasında oluşturulmaktadır. Bu sebeple, bu evreyi yönetmek hem FARPLAS’ın hem müşterilerimizin rekabet gücünü korumak bağlamında çok önemlidir. Bu anlayışı temel alarak, FARPLAS’ta projeler 4 ana gruba ayrılmaktadır.


Konsept Projeleri: Müşterilerimizin tamamen yeni bir stil içeren bir dizayn konsepti talep ettiği veya FARPLAS’ın yepyeni bir ürün yaratarak kendi portföyüne eklediği durumlarda, fikirler hemen gerçekleştirilmektedir. Dizayn girdileri ve gösterge çalışmaları tamamlandıktan sonra, dizayn geliştirme ekibi 5-10 arasında yeni dizayn modelini ilk olarak müşteriye sunmaktadır. Stil konusunda uzlaşmaya varıldıktan sonra, Yüzeysel bir Cad-modeli hazrılanıp, gerekirse prototip veya ahşap modeller oluşturulmaktadır. Tam bir uzlaşıdan sonra, B yüzey dizaynı ve mekanik dizayn yapımı başlamaktadır. Bu andan sonra Proje aşamaları tam sistem projelerindeki gibi uygulanmaktadır.


Tam Sistem Projeler: Dış yüzey stillendirilmesi tam bir araç stili konseptinde müşteriler tarafından sağlanmaktadır. FARPLAS Dizayn ekibi ilk geri besleme olarak A yüzeyini ve uygunluk şartlarını gözden geçirip müşteriye sunmaktadır. Ana konsept üzerinde sağlanacak karşılıklı uzlaşıdan sonra, Dizayn ekibi B yüzeyini ve mekanik özellikleri geliştirmektedir. Bu aşama, prototip, simülasyon, tasarım hata türleri ve analizi ile devamlı dizayn ve fizibilite güncellemeleri ile desteklenmektedir. Tam cad-modeli üzerinde uzlaşıldıktan sonra, proje evreleri dizayn tanımlı projelerdeki gibi seyretmektedir. Sadece Tam sistem projelerinde, data freeze den sonra bile, dizayn ekibi gerekli uygunluk koşullarının sağladığından ve süreç doğrulanma gerekliliklerinin sağlandığından emin olmak amacıyla projeyi takip etmektedir.


Co-Dizayn Projeleri: Müşterilerimizin kendi ürünlerini geliştirmeyi tercih ettikleri durumlarda, FARPLAS talep edilmesi durumda uzman bir tedarikçi olarak geliştirme sürecine katkıda bulunabilmektedir. Bu gibi durumlarda, FARPLAS ekibi ürünlerin kalite ve fizibilite açısında incelendiği simultane mühendislik evresini başlatmaktadır. Farklı departmanlardan üyeleriyle proje ekibi gereken değişim ve önerileri sebepleriyle beraber bir rapor olarak sunmaktadır. Bu döngü dizayn anlaşması üzerinde bir uzlaşıya varılana kadar sürmektedir. Dizayn tamamlandığında, proje evreleri dizayn tanımlı projelerle aynı seyretmektedir.


Dizayn Tanımlı Projeler: Bazı durumlarda ürün dizaynı veya geliştirmesi söz konusu olmayabilir. Bu durumda bile, FARPLAS sümultane mühendislik evresini uygulayarak ürün konseptinin gerekliliklerle uyuştuğundan emin olmaktadır. Dizayn tanımlı proje evreleri tüm proje çeşitlerinde aynıdır ve temel olarak, araç geliştirme, süreç geliştirme, modifikasyon ve ayarlamalar, ürün ve süreç doğrulanması, üretim arttırımı ve son olarak ürünün seri üretim ekiplerine aktarılmasından sonra üretimin 6 ay boyunca yakından takip edilmesinden oluşmaktadır.


Yeni Ürün geliştirme ekipleri tüm dünyada projelerin her aşamaşını takip ederken, bu sürece müşterilerini de dahil etmektedir. Saha mühendisliği ve yerinde destek, müşterilerimize her zaman sağladığımız hizmetlerdir. Bu yapıcı ve açık prjoje yönetimi yaklaşımı aktif ve becerikli bir profesyonel ekiple geliştirilmiştir. FARPLAS’ın müşteri odaklı Proje Yönetimi ve Dizaynı kalitesi ve kapasitesi sonucunda, FARPLAS birkaç defa TOYOTA tarafından “Proje Yönetimi Ödülü”ve”Avrupa Maliyet Yönetimi Ödülü” ile taçlandırılmıştır.